Mine põhisisu juurde

Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

OÜ SAMI Masinakeskuse Privaatsuspoliitika

Uuendatud: 30. jaanuar 2024

1. Sissejuhatus

OÜ SAMI Masinakeskus väärtustab Teie privaatsust ja pühendub kõigi kehtivate isikuandmete seaduste ja määruste järgimisele. Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb andmeid, mida võime Teie kohta koguda meie veebilehte avant.ee kasutades. Nõustudes selle poliitikaga, nõustute Teie andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt sellele poliitikale.

2. Andmete Töötleja

– Ettevõtte nimi: OÜ SAMI Masinakeskus
– Registreerimisnumber: 12782841
– E-post: info@avant.ee
– Telefon: +372 58834445

3. Andmete Kogumine ja Kasutamine

Kogume isikuandmeid ja muid andmeid erinevate interaktsioonide kaudu meie veebilehega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kontaktvormide, uudiskirjaga liitumise, sotsiaalmeedia tegevuse ja veebisaidi kasutamise kaudu.

4. Kliendi Õigused

Teil on mitmeid õigusi seoses Teie isikuandmetega, sealhulgas:

– Juurdepääsuõigus: Teil on õigus taotleda meilt kinnitust selle kohta, kas Teie isikuandmeid töödeldakse, ja juurdepääsu neile andmetele.
– Parandamisõigus: Kui Teie andmed on ebatäpsed või puudulikud, on Teil õigus nõuda nende parandamist.
– Kustutamisõigus: Teatud tingimustel on Teil õigus nõuda Teie isikuandmete kustutamist.
– Töötlemise piiramise õigus: Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist teatud olukordades.
– Andmete ülekandmise õigus: Teil on õigus saada Teie esitatud isikuandmeid struktureeritud, levinud ja masinloetavas vormingus ning edastada need teisele andmetöötlejale.
– Vastuväite esitamise õigus: Teil on õigus esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele teatud tingimustel, sealhulgas turunduse eesmärgil.

5. Andmete Turvalisus ja Jagamine

Rakendame sobivaid turvameetmeid Teie isikuandmete kaitsmiseks. Me ei jaga Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuste osutamiseks või kui see on seadusega nõutav.

6. Küpsiste Kasutamine

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et parandada kasutajakogemust ja pakkuda personaliseeritud sisu. Teil on õigus reguleerida küpsiste kasutamist oma brauseri seadetes.

7. Kaebuste Käsitlemine ja Kontaktandmed

Kui Teil on muresid või kaebusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega, julgustame Teid võtma ühendust meiega esimesel võimalusel. Oleme pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele ja lahendame meie poole pöördunud küsimused kiiresti ja tõhusalt.

– E-post: info@avant.ee
– Telefon: +372 58834445

Lisaks on Teil alati õigus esitada kaebus oma riigi andmekaitse järelevalveasutusele, kui Te usute, et Teie isikuandmetega ei ole käidud kooskõlas andmekaitse seadustega. Siiski soovitame Teil enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust meiega, et me saaksime Teie muredele reageerida ja leida võimalikud lahendused.

8. Privaatsuspoliitika Muudatused

Jätame endale õiguse käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt uuendada. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest meie veebilehel.